• Vätterhem

Hållbarhetsrapport

Varje år ger Vätterhem ut en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen. Modellen har tagits fram tillsammans med ett nätverk med andra bostadsbolag, SKY-nätverket. På så vis får vi bättre möjligheter att jämföra oss med andra bolag och vi säkerställer att modellen vi använder håller hög kvalitet.

Hållbarhetsplan

I takt med allt större krav från ägare, lagstiftning, samhällets och våra egna förväntningar blir det tydligt att vi måste ha en egen riktning. Vätterhem har sedan lång tid tillbaka arbetat med hållbarhetsfrågor, nu ger vi det ett tydligare sammanhang.

Vi har valt att kalla den Vätterhems Hållbarhetsplan. Planen bygger på att ta vidare de fina initiativ som vi redan gör, mäta effekter, följa upp och kommunicera. Planen har också en tydlig koppling till Agenda 2030 målen.

Välkommen att ta del av våra ambitioner!

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading