Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster

Hållbarhet

Det har pågått ett intensivt arbete på Vätterhems hållbarhetsavdelning. Ett arbete med utgångspunkt i att fånga upp det som i många fall redan är bra, strukturera och utveckla ytterligare för att slutligen formulera i en långsiktig Hållbarhetsplan.

Visionsmålen som är formulerade och uppställda att infrias senast år 2040 lyder:

• Ekonomiskt – Eftersträva återbetalning med vinst under livscykeln.
• Miljö – 5 procent klimatpositiva 2040.
• Socialt – Samtliga Vätterhems stadsdelar uppnår senast 2040 kommunsnittet för välfärdsindikatorerna;
Förvärvsfrekvens, Ohälsotal, Valdeltagande och Utbildningsnivå.

Som du säkert märker är det stora, övergripande visionsmål. Och för att bryta ner det till just din vardag pekar Hållbarhetsplanen ut åtta effektmål som sträcker sig till 2030. Klicka dig vidare under Miljö/Socialt för att läsa mer om våra effektområden.