Andrahandsuthyrning

Hyra ut i andrahand innebär att du tillfälligt blir hyresvärd till den du hyr ut till. För att få hyra ut i andrahand måste du ha tillstånd av Vätterhem.

Fyll i en ansökan där du talar om varför du ska hyra ut och till vem. Det är ditt ansvar att hitta ”rätt” hyresgäst. Vår handläggningstid är upp till fyra veckor, lämna därför in ansökan i god tid. 

 

Regler vid andrahandsuthyrning

Vätterhem har som krav att andrahandshyresgästen är registrerad i vår bostadskö. Tillstånd kan ges om du till exempel tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort. Din ansökan ska styrkas med intyg. Andrahandsuthyrning är enbart tillåten under en tidsbegränsad period på maximalt två år. Vätterhem godkänner högst ett år i taget. Andrahandsuthyrning medges inte under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum.

Skriv andrahandsavtal

Vi rekommenderar att alltid skriva ett andrahandsavtal där det tydligt framgår hyra, hyrestid och andra villkor. Färdiga avtal finns att ladda ner på nätet.

Att tänka på

  • Du ansvarar för att hyran betalas även under tiden för andrahandsuthyrning. Vi rekommenderar att du fortsätter att betala hyran direkt till oss och låter din hyresgäst betala till dig.
  • Du är ansvarig för det som händer i lägenheten under uthyrningsperioden.
  • Om du hyr ut din lägenhet möblerad – gör en inventarielista som båda undertecknar.
  • Meddela adress, e-postadress eller telefonnummer där vi kan nå dig.
  • Den du hyr ut till kan inte överta din lägenhet den dag du flyttar. Vårt ordinarie kösystem för lägenhetstilldelning tillämpas.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading