Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster

 

Social hållbarhet

 

  • 2030 ska genomsnittlig förvärvsfrekvens i respektive stadsdel uppgå till 70 procent, kvinnors till 60 procent.

 

Attraktiva & trygga stadsdelar

 

  • Minst 90 procent av våra boende upplever att de är trygga i sitt bostadsområde.

 

Hyresgästinkludering

  • 100 procent Hyresgästinkludering.
  • Dialogmodeller som ger stöd för hyresgästinkludering i våra underhålls- och nyproduktionsprojekt.
  • Varje stadsdel representeras av ungdomsråd.

 

Stadsdelssamarbeten

 

  • Matris för att kunna fördela medel enligt framtagna kriterier. Kriterierna ska uppnås till minst 90 procent.

 

Till 2030 jobbar Vätterhem med extra fokus på ovanstående effektområden. Mer om vårt sociala arbete får du ta del av i filmen.

Vätterhem beviljar årligen stöd till föreningar och organisationer som driver projekt och genomför aktiviteter som gynnar våra hyresgäster samt bidrar till att stärka stadsdelarnas attraktivitet, trivsel och trygghet.


Vill din förening eller organisation bli en av Vätterhems samarbetspartners?

Läs mer om våra olika samarbetsnivåer och ansök.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading