Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster

 

Energi

  • Energiförbrukningen ska minska med 30 procent (jämfört med 2007 års nivå).

 

Klimatanpassning

 

  • Klimatutredning och prioriterad anpassning är tillämpade vid 100 procent av våra förvaltningsområden.

 

Cirkularitet

 

  • 10 procent av materialströmmarna återbrukas.

 

Transporter

 

  • Omfattningen av påverkbara resor med motorfordon ska minska med minst 10 procent.

 

Till 2030 jobbar Vätterhem med extra fokus på ovanstående effektområden. Mer om vårt miljöarbete får du ta del av i filmen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading