Direktbyte

I vissa fall kan vi godkänna ett direktbyte, att du byter lägenhet med en annan som har en hyresrätt. Du behöver beskriva dina skäl och dessa ska kunna styrkas.

Du söker själv rätt på någon att byta lägenhet med. Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Vätterhem. Vi har däremot som krav att den föreslagna personen ska vara registrerad i vår bostadskö och vara godkänd enligt vårt uthyrningsregelverk. 

 

Fyll i en ansökan där du talar om varför ni vill byta lägenhet. Ansökan om byte undertecknas även av eventuell make/maka/partner som inte står med på hyreskontraktet. Eventuella andra avtal som exempelvis fordonsplats, kolonilott, extra förråd, sägs upp automatiskt och ingår inte i bytet.

 

Handläggningstiden är upp till sex veckor från att en komplett ansökan kommit in till oss. Direktbyte sker tidigast en kalendermånad efter att Vätterhem godkänt ansökan.

 

Regler vid direktbyte

Ett direktbyte måste alltid godkännas av berörda hyresvärdar. Direktbyte medges inte under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum. Bytet sker först efter att båda hyresavtalen är påskrivna.

 

Förbesiktning

Vätterhem gör en förbesiktning av lägenheten innan beslutat om direktbyte tas. Eventuella skador ska åtgärdas av nuvarande hyresgäst och godkännas av Vätterhem. Skador som behöver åtgärdas av Vätterhem faktureras nuvarande hyresgäst. Vid direktbyte gör Vätterhem ingen städbesiktning.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading