I takt med allt större krav från ägare, lagstiftning, samhällets och våra egna förväntningar blir det tydligt att vi måste ha en egen riktning. Vätterhem har sedan lång tid tillbaka arbetat med hållbarhetsfrågor, nu ger vi det ett tydligare sammanhang.

Vi har valt att kalla den Vätterhems Hållbarhetsplan. Planen bygger på att ta vidare de fina initiativ som vi redan gör, mäta effekter, följa upp och kommunicera. Planen har också en tydlig koppling till Agenda 2030 målen.

Hållbarhetsplanen tar sin utgångspunkt i många olika delar – alltifrån FN:s globala mål som finns formulerade i Parisavtalet och Agenda 2030. Men också i de nationella klimatmålen för Sverige, liksom för lokala mål för Jönköpings kommun. Och inte minst i Vätterhems företagsmål och ägardirektiv. Så från globalt till lokalt.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading