Lägenhetsvisning

Våra lägenheter visas alltid av Vätterhems egen personal för att ge dig möjlighet att ställa frågor kring bostaden och området.

I lägenhetserbjudandet anges datum och tid för visning samt information om lägenheten. Senast fyra timmar innan visningen måste du logga in på Mina sidor och meddela om du kommer delta på visningen eller ej. Du hittar anmälan till visningen under Mina ärenden och fliken Erbjudande. Kryssa i rutan Ja eller Nej under rubriken "Kommer att närvara på visningen".

Endast föranmälda får delta, finns det inga anmälda kommer visningen att ställas in.

Efter visningen måste du logga in på Mina sidor och svara om du tackar Ja eller Nej till lägenheten. Detta gör du med hjälp av rullmenyn under rubriken Svar. Tackar du ja till lägenheten måste du vara beredd att skriva avtal.

Observera att om du tackat nej eller inte svarat på tre lägenhetserbjudanden inom sex månader spärras du från att söka lägenheter under en sexmånadersperiod.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading