Uppsägning vid dödsfall

Om den efterlevande säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet gäller en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte. Vid senare uppsägning gäller tre månaders uppsägningstid. 

Exempel: om godkänd skriftlig uppsägning inkommer från dödsboet under juni månad blir lägenheten uppsagd till sista juli.

 

Kontakta Skatteverket för beställning av "Dödsfallsintyg och släktutredning". Av dessa framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten. Vi ställer krav på skriftlig uppsägning från samtliga dödsbodelägare så länge inte en av dem tilldelats fullmakt.

 

Dödsfallsintyg, släktutredning och eventuella fullmakter lämnas eller skickas tillsammans med uppsägningen till:

Vätterhem, Marknadsavdelningen
Box 443
551 16  Jönköping

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading