Brandsäkerhet

Visste du att brand på spisen är den vanligaste brandorsaken i flerbostadshus?

Här kommer några enkla men viktiga brandsäkerhetstips.

  • Ha alltid uppsikt över spisen.
  • Ställ en timer, t.ex på mobilen.
  • Ha en brandfilt nära till hands om du snabbt behöver kväva en eld.
  • Gör rent köksfläkten med jämna mellanrum. Fläktens fettfilter fattar lätt eld.
  • Se till att det finns brandvarnare och kontrollera regelbundet att de fungerar.
  • Skaffa hemförsäkring. Skulle lägenheten bli obrukbar blir du av med hyreskontraktet, kan bli skadeståndsskyldig och får ingen ersättning för det som blivit förstört.

Fler tips får du i filmen nedan.


Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränder i hemmet, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har tagit fram tips på hur du kan brandsäkra ditt hem.

Vill du få ytterligare tips och råd erbjuder Brandskyddsföreningen både information samt en gratis webbutbildning i hur du brandsäkrar ditt hem.

Framkomlighet

Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg och ska därför vara fritt från föremål.

Förvara aldrig barnvagnar, cyklar, skor, dörrmattor, dekorationer, reklam och annat där. Trapphuset ska vara fritt från föremål så du lätt kan ta dig ut om det brinner. Ambulans och räddningstjänst behöver smidigt komma fram för att hjälpa vid sjukdom eller brand. Om en brand fått fäste i ett trapphus kan det fyllas av tjock giftig rök redan efter några minuter.

Hur agerar du vid en brand? Förbered dig genom att titta på filmen nedan.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading