• Vätterhem

Samarbete

Vätterhem har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta och utveckla relationerna med föreningar, organisationer, företag, nätverk och frivilliga krafter. Årligen beviljar vi stöd till föreningar och organisationer som driver projekt och genomför aktiviteter som gynnar våra hyresgäster samt bidrar till att stärka stadsdelarnas attraktivitet, trivsel och trygghet.


Här kan du läsa mer om vilka föreningar och organisationer som vi samarbetar med i våra stadsdelar.

Vätterhems samarbetspartners