Styrelse och ledningsgrupp

Det är styrelsen som styr verksamheten och är personligt ansvariga för bolagets skötsel och verksamhet. Alla beslut som påverkar bolagets kurs och riktning tas av Styrelsen. Styrelsens huvuduppgifter är strategiutveckling, uppföljning och kontroll. Styrelsen kan självständigt fatta beslut upp till 30 mkr innan Jönköpings Rådhus AB behöver tillfrågas. Företagsledningens fokus är att genomföra företagsplanen och ta fram beslutsunderlag samt driva ett starkt förnyelsearbete med hyresgästerna och medarbetarna i fokus. VD fattar beslut upp till 6 mkr och varje funktion har sina beloppsgränser fastställda inom bolaget.

Ambitionen är att utveckla en bra samverkan mellan styrelsen och företagsledningen samt med andra intressenter inom koncernen, marknaden och inom Sveriges Allmännytta. Styrelsen består av 15 personer (inklusive arbetstagarrepresentanter, VD samt vice VD) och ledningsgruppen består av 13 personer inklusive VD.