• Vätterhem

Styrelsemedlemmar

Porträtt på styrelseordförande Andreas Persson

ANDREAS PERSSON (S)

Ordförande

Göran Bäckstrand.

GÖRAN BÄCKSTRAND (C)

1:e vice ordförande

Styrelse - Vätterhem

BJÖRN ENGVALL (KD)

2:e vice ordförande

Bertil Rylner.

BERTIL RYLNER (L)

Cristina Nichta.

CRISTINA NICHTA (S)

Linda Zogaj.

LINDA ZOGAJ (S)

Michael Torndahl.

MICHAEL TORNDAHL (M)

Mona Milton.

MONA MILTON (SD)

Porträtt på Patrik Lägermo

PATRIK LÄGERMO (KD)

Tommie Fritzon.

TOMMIE FRITZSON (S)

Ulf Alexandersson.

ULF ALEXANDERSSON (M)

Styrelse - Vätterhem

RAYMOND PASKA

Vd

Carl-Magnus Jonsson.

CARL-MAGNUS JONSSON (Vision)

Arbetstagarrepresentant

Eftermarknadsansvarig

Gabriel Blomberg.

GABRIEL BLOMBERG (FAF)

Arbetstagarrepresentant