• Vätterhem

Styrelsemedlemmar

Styrelse - Vätterhem

HANS-LENNART STENQVIST (S)

Ordförande

Göran Bäckstrand.

GÖRAN BÄCKSTRAND (C)

1:e vice ordförande

Styrelse - Vätterhem

BJÖRN ENGVALL (KD)

2:e vice ordförande

Bertil Rylner.

BERTIL RYLNER (L)

Cristina Nichta.

CRISTINA NICHTA (S)

Linda Zogaj.

LINDA ZOGAJ (S)

Michael Torndahl.

MICHAEL TORNDAHL (M)

Mona Milton.

MONA MILTON (SD)

Porträtt på Patrik Lägermo

PATRIK LÄGERMO (KD)

Tommie Fritzon.

TOMMIE FRITZSON (S)

Styrelse - Vätterhem

KENTH ROSSLER (M)

Styrelse - Vätterhem

RAYMOND PASKA

Vd

Carl-Magnus Jonsson.

CARL-MAGNUS JONSSON (Vision)

Arbetstagarrepresentant

Gabriel Blomberg.

GABRIEL BLOMBERG (FAF)

Arbetstagarrepresentant