• Vätterhem

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp - Vätterhem

RAYMOND PASKA

Vd

anställd 2013

Ledningsgrupp - Vätterhem

HANNA TÖRNQVIST

Hållbarhetschef och Vice Vd

anställd 2020

Ledningsgrupp - Vätterhem

HENRIK MÖLLER

Bygg- och Upphandlingschef

anställd 2004

Ledningsgrupp - Vätterhem

ÅSA KARLSSON

Chef Förvaltning och Teknik

anställd 2006

Ledningsgrupp - Vätterhem

JOHAN HAGELTORN

IT-chef

anställd 2013

Ledningsgrupp - Vätterhem

JONAS AHLSTEDT

Marknads- och Uthyrningschef

anställd 2018

Ledningsgrupp - Vätterhem

DANIEL GUSTAVSSON

Ekonomichef

anställd 2020

Ledningsgrupp - Vätterhem

ANDERS SALTIN

Inköpschef

anställd 2015

Ledningsgrupp - Vätterhem

ANETTE FRIDSÄLL

Förvaltningschef Öxnehaga

anställd 1990

Ledningsgrupp - Vätterhem

DAN JOHANSSON

Förvaltningschef Österängen

anställd 2008

Ledningsgrupp - Vätterhem

ANNIKA VIKSTRÖM

Förvaltningschef Råslätt

anställd 2002

Ledningsgrupp - Vätterhem

MATHS CARLGREN

Förvaltningschef City

anställd 2001