• Vätterhem

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp - Vätterhem

RAYMOND PASKA

Vd

anställd 2013

Ledningsgrupp - Vätterhem

HENRIK MÖLLER

Bygg- och Upphandlingschef

anställd 2004

Ledningsgrupp - Vätterhem

HANNA TÖRNQVIST

Hållbarhetschef

anställd 2020

Ledningsgrupp - Vätterhem

JOHAN HAGELTORN

IT-chef

anställd 2013

Ledningsgrupp - Vätterhem

JONAS AHLSTEDT

Tf. Marknads- och Uthyrningschef

anställd 2018

Ledningsgrupp - Vätterhem

ANETTE FRIDSÄLL (Adjungerad)

Förvaltningschef Öxnehaga

anställd 1990

Ledningsgrupp - Vätterhem

ANNIKA VIKSTRÖM (Adjungerad)

Förvaltningschef Råslätt

anställd 2002

Ledningsgrupp - Vätterhem

DAN JOHANSSON (Adjungerad)

Förvaltningschef Österängen

anställd 2008

Ledningsgrupp - Vätterhem

ÅSA KARLSSON (Adjungerad)

Förvaltningschef City

anställd 2006

Ledningsgrupp - Vätterhem

DANIEL GUSTAVSSON (Adjungerad)

Ekonomichef

anställd 2020

Ledningsgrupp - Vätterhem

REBECKA KÄLLNER (Adjungerad)

HR-chef

anställd 2020

Ledningsgrupp - Vätterhem

ANDERS SALTIN (Adjungerad)

Inköpschef

anställd 2015