• Vätterhem

Dina personuppgifter är i tryggt förvar

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. I samband med detta vill vi kommunicera till dig som finns i vårt register att du kan vara trygg med att Vätterhem behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med den nya förordningen.

Bostads AB Vätterhem (556012-3704) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som äger rum i bolaget. För att kunna leverera våra tjänster till dig är det ibland nödvändigt att vissa leverantörer och samarbetspartners får tillgång till våra register. I dessa fall ställer vi samma höga krav på säkerhet och sekretess som när vi själva behandlar uppgifterna.

 

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas eller spåras till en enskild person, t.ex. ålder, kön, adress, e-postadress och lägenhetsnummer.

 

Behandling av dina personuppgifter
Som hyresgäst hos oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna skicka hyresavier, information kring ditt boende med mera för att kunna fullfölja det hyresavtal som du tecknat med oss. Rättslig grund för denna behandling är ditt hyresavtal. Dina personuppgifter sparas så länge ditt avtal gäller samt i enlighet med bokföringslagen, ytterligare 7 år efter att ditt avtal har avslutats.

 

Som bostadssökande registrerad i vår kö behöver vi dina personuppgifter för att kunna skicka förslag om lediga lägenheter, erbjudanden om lägenhetsvisning, uppdaterad information kring våra uthyrningsregler med mera. Rättslig grund för denna behandling är samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter sparas så länge du har en aktuell bostadsansökan.
Personuppgiftsansvarig för hyresgäster och sökande är Raymond Paska.

 

Som vår medarbetare behöver vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja det anställningsavtal du tecknat med oss samt förse dig med rätt information och villkor i din anställning.

 

När du söker arbete hos oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig med inbjudan till intervju eller information om rekryteringsprocessen.

 

Som samarbetspartner till oss behövs dina personuppgifter för att kunna upprätta och fullfölja det gemensamma samarbetsavtalet.

 

I våra fastigheter kan kamerabevakning av brottsutsatta platser förekomma. Behandlingen av dessa personuppgifter sker med stöd av vårt berättigade intresse av att förebygga brott och underbygga rättsliga anspråk. Det kan röra sig om kamerabevakning i parkeringshus eller gemensamma utrymmen där hyresgäster eller andra rör sig. Där kamerabevakning finns informeras du genom tydlig skyltning på plats. De bild- och videoupptagningar som inhämtas via kamerabevakning sparas i max 14 dagar, och kan komma att överlämnas till polisen för utredning av eventuella brott.

 

För varje behandling av en personuppgift har vi en plan på hur länge vi ska spara den, var vi ska spara den och varför vi behöver spara den. När vi inte längre behöver spara dina personuppgifter tar vi bort dem.

 

  • Hänglås med texten GDPR.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst höra av dig till oss om du vill:

 

  • Få ett registerutdrag på de personuppgifter vi sparar om dig
  • Rätta till felaktiga personuppgifter
  • Radera eller begränsa personuppgifter som vi sparar om dig
  • Flytta dina personuppgifter

 

För att utnyttja någon av dina rättigheter enligt ovan, kontakta oss på info@vatterhem.se eller Vätterhem, Box 443, 551 16 Jönköping. Observera att du måste kunna styrka din identitet innan du kan utnyttja någon av dina rättigheter. Du behöver därför besöka vårt huvudkontor och ta med giltig fotolegitimation.

Du når vårt dataskyddsombud Nicklas Nordström via
stk-dataskyddsombud@jonkoping.se
eller på telefon 036-10 28 02.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading