• Vätterhem

Vision, affärsidé och värdegrund

Vision

  • Vision - Vätterhem

    "Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar. Vi är det ledande bostadsföretaget i Sverige med flest nöjda hyresgäster."

Affärsidé

  • Affärsidé - Vätterhem

    ”Vätterhem äger, förvaltar och utvecklar attraktiva bostäder för alla i Jönköpings kommun. Vi sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder hållbara boendemiljöer med lokal förvaltning som utförs av egen organisation.”

Värdegrund

Grunden i allt företagande bygger på värderingar och en stark gemensam övertygelse. Vår värdegrund ska spegla vem vi är och vad vi står för. Den ska hjälpa oss att veta hur vi ska agera i olika enskilda situationer. En stark värdegrund gör också så att vi litar på att alla hjälps åt och drar åt samma håll utan en mängd detaljerade instruktioner.

 

  • Vår värdegrund LUTA, långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading