• Vätterhem

Vision, affärsidé och värdegrund

Vision
”Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar. Vi är det ledande bostadsföretaget i Sverige med flest nöjda hyresgäster.”

Så ser vår vision ut som vi ska realisera 2023. Vi blir det ledande bostadsbolaget när vi uppnår våra tufft satta målsättningar. Jämförelsen sker med de femtio största SABO-företagen som har samma mått och ambitioner.

 

Affärsidé

”Vätterhem ska äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder för alla. Vi sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder trygga och hållbara  boendemiljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna och vi prioriterar att utföra våra tjänster med egen personal. Vi kombinerar affärsmässighet med samhällsansvar”.

 

Värdegrund
Grunden i allt företagande bygger på värderingar och en stark gemensam övertygelse. Vår värdegrund ska spegla vem vi är och vad vi står för. Den ska hjälpa oss att veta hur vi ska agera i olika enskilda situationer. En stark värdegrund gör också så att vi litar på att alla hjälps åt och drar åt samma håll utan en mängd detaljerade instruktioner.

Våra hörnpelare består av fyra delar:

LÅNGSIKTIGHET – vi ska välja lösningar som över tiden ger bäst effekt på miljö, människa och ekonomi.

UTVECKLING – vi ska fokusera på att skapa nya lösningar, våga tänka annorlunda och driva förnyelsefrågor med affärssinne.

TRYGGHET – vi ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som berikar och utvecklar våra medarbetare. Vi ska alltid bidra till trygghet för våra hyresgäster.

ANSVAR – vi ska alltid göra vårt yttersta i vår yrkesroll och ha tydliga ansvarsområden och befogenheter men också utveckla hållbara lösningar och produkter/tjänster som bidrar till ett bättre samhälle.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading