• Vätterhem

Vision, affärsidé och värdegrund

Vision

Vätterhem har ett unikt fastighetsbestånd som består av fyra egna stadsdelar; Råslätt, Strandängen, Österängen, Öxnehaga och centrala fastigheter i Jönköping. Vår vision är att utveckla våra stadsdelar och där skapa fler bostäder, renovera befintliga hus, stärka integrationen, sysselsättningen, skolorna och skapa attraktiva centrumanläggningar samt arbetsplatser. Att utveckla hela stadsdelar istället för enskilda hus. 

  • Vision - Vätterhem

    "Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar. Vi är det ledande bostadsföretaget i Sverige med flest nöjda hyresgäster."

Affärsidé

  • Affärsidé - Vätterhem

    ”Vätterhem äger, förvaltar och utvecklar attraktiva bostäder för alla i Jönköpings kommun. Vi sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder hållbara boendemiljöer med lokal förvaltning som utförs av egen organisation.”

Värdegrund

Grunden i allt företagande bygger på värderingar och en stark gemensam övertygelse. Vår värdegrund ska spegla vem vi är och vad vi står för. Den ska hjälpa oss att veta hur vi ska agera i olika enskilda situationer. En stark värdegrund gör också så att vi litar på att alla hjälps åt och drar åt samma håll utan en mängd detaljerade instruktioner.

 

  • Vår värdegrund LUTA, långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading