Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster

Detta är Vätterhem

»Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar. Vi är det ledande bostadsföretaget i Sverige med flest nöjda hyresgäster.«

Så lyder vår vision. För att nå dit styrs vi av sex målsättningar och en rad strategier.

Vätterhems uppdrag är att äga, förvalta och utveckla moderna hem i Jönköpings kommun. Vi äger och förvaltar idag cirka 8 900 lägenheter och omsättningen är cirka 745 mkr. Vår balansräkning är 4,5 miljarder kronor och soliditeten är 26 procent. Vi är 200 anställda som verkar på fyra förvaltningskontor och ett huvudkontor.

Vår verksamhet består av en ledningsprocess, flera stödprocesser och en kärnprocess.

Varje år investerar vi cirka 400 mkr och lägger cirka 125 mkr i underhåll. Byggmålet är att vi ska starta minst 200 nya bostäder varje år. Resultatet uppgår till cirka 70 mkr.

Vätterhems värderingar utgörs av värdegrunden ”LUTA” som innebär att vi prioriterar Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar.

Vätterhem har en decentraliserad fastighetsskötsel och ett centraliserat huvudkontor med ledning och specialister. En unik kombination som skapar delaktighet och effektivitet. Vi vill vara ett välskött företag som följer sina egna vägar och gör mycket i egen regi. Vi ska alltid ha full kontroll på processen.