Ägardirektiv

Kommunfullmäktige i Jönköping fattar beslut om ägardirekt som Vätterhem ska förhålla sig till. Dels gemensamma ägardirektiv som gäller för alla verksamheter som ägs av kommunens bolag Jönköpings Rådhus AB och innehåller bland annat hur vi ska tillsätta styrelse, kommunrättsliga principer, insyn och ägardialog med mera. Dels särskilda ägardirektiv specifikt för vår verksamhet som till exempel omfattar vårt uppdrag, verksamhetsmål och finansiella mål.

Du kan ladda ner båda dokumenten i sin helhet nedan.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading