• Vätterhem

Nya samarbetsavtal för föreningar

Från Smaragd- till Diamantpartner

Sponsring | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2022-08-24


Vätterhem har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta och utveckla relationerna med föreningar, organisationer, företag, nätverk och frivilliga krafter. Nu finns alla våra samarbetsformer tydligt sammanställt med vad som krävs för respektive nivå, lika för alla. Du ansöker direkt på hemsidan, berättar Maria Carelli-Martinsson, Integrationsstrateg på Vätterhem.

»Samarbetsavtalen är indelade i olika nivåer från Smaragd- till Diamantpartner.«

Förr var sponsring ofta synonymt med stöd till någon idrottsförening.
– Vi har önskat bredda perspektivet för alla typer av föreningar och initiativ. Vi kallar det numera samarbetsavtal. Centralt för alla våra samarbetspartners är att vi vill att verksamheten ska komma våra hyresgäster till godo och bidra till att stärka stadsdelarnas attraktivitet, trivsel och trygghet. Sport, fritid, miljö, demokrati, jämlikhet, kultur – allt ryms.
– Vi tror att den här tydligheten ökar bredden på våra samarbetspartners när alla vet vad som krävs. Föreningarna kan också inspirera varandra, säger Maria Carelli-Martinsson.

Samarbetsavtalen är indelade i olika nivåer från Smaragd (60 000 kr i 1 år) till Diamantpartner (200 000 kr/år i 3 år) med olika kravnivåer som är lika för alla.

Se alla partnernivåer och kriterier på vatterhem.se.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading