• Vätterhem
  • Sponsringspolicy - Vätterhem

Sponsringspolicy

 

Vätterhem är Jönköpings största bostadsbolag och vi tar ett stort ansvar för kommunens långsiktiga utveckling. Vi har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta och utveckla samverkansrelationerna mellan föreningar, företag, organisationer, nätverk och frivilliga krafter.

Vi strävar efter att sponsra en mångfald av olika aktiviteter för att skapa möjligheter för alla som bor och verkar i våra bostadsområden att utvecklas inom just sina intresseområden. Vårt syfte är att främja goda möten och integration mellan människor. Årligen beviljar vi stöd till föreningar och organisationer som driver projekt och genomför aktiviteter som gynnar våra hyresgäster samt bidrar till att stärka stadsdelarnas attraktivitet, trivsel och trygghet. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar stad.

Våra sponsringsmedel fördelas på olika sorters projekt enligt följande kriterier:

Vätterhem stödjer aktörer som

  1. medverkar till att stärka och utveckla föreningslivet i stadsdelarna där Vätterhem bedriver förvaltning.
  2. driver projekt som ska genomsyras av vår värdegrund: LUTA - långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar.
  3. fyller i ansökan och lämnar in den i tid (se ansökningsmall)
  4. genomför aktiviteter som präglas av respekt för alla människors lika värde
  5. bedriver seriös verksamhet inom sitt område

Vätterhem ställer krav på återkoppling kring planering och genomförande av aktiviteter. Kraven specificeras i varje enskilt beslut.

Vätterhem skiljer på sponsring och marknadsföringsåtgärder – det sistnämnda handlar om varumärkesbygge eller annonsering. Oavsett vilken form av stöd det handlar om, ska samarbetsavtal upprättas och avstämningar ska ske minst en gång om året. Punkt 4 och 5 i ovanstående kriterier gäller även för varumärkesstärkande insatser. 

 

Gäller från och med 2017-11-20 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading