• Vätterhem

Mall för sponsringsansökan

Mall för sponsringsansökan

Ansök om sponsringsmedel i webbformuläret nedan. Det går också bra att ladda ner ansökningsmallen som pdf och posta eller mejla den ifyllda mallen till oss. Adressuppgifterna finns längst ner i pdf-mallen.

Har du några frågor om hur du fyller i mallen kan du kontakta hållbarhetschefen Hanna Törnqvist.

Webbformulär Mall för sponsringsansökan

Vätterhem är Jönköpings största bostadsbolag och vi tar ett stort ansvar för kommunens långsiktiga utveckling. Vi har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta och utveckla relationerna med föreningar, organisationer, företag, nätverk och frivilliga krafter. Årligen beviljar vi stöd till föreningar och organisationer som driver projekt och genomför aktiviteter som gynnar våra hyresgäster samt bidrar till att stärka stadsdelarnas attraktivitet, trivsel och trygghet. För oss är det viktigt att projekt som vi sponsrar genomsyras av vår värdegrund: Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar (LUTA). Vi eftersträvar också att sponsra en mångfald av olika aktiviteter för att skapa möjlighet för alla att utvecklas inom just sina intresseområden. Stöd för sponsring kan sökas när som helst under året. Vid fyra tillfällen under året går vi igenom ansökningar från föregående kvartal och beviljar därefter sponsring: 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Utbetalningar sker sedan efter gemensamt överenskommen plan.

Möjligt att kryssa i flera rutor
Möjligt att kryssa i flera rutor

Möjligt att kryssa i flera rutor

Ange summan i kr.

Om organisationen

Berätta lite om er organisation och det projekt/de aktiviteter ni söker pengar för. Utgå från rubrikerna nedan.

Har ni någon speciell målgrupp?

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading