• Vätterhem

Sponsring

Vätterhem har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta och utveckla relationerna med föreningar, organisationer, företag, nätverk och frivilliga krafter. Årligen beviljar vi stöd till föreningar och organisationer som driver projekt och genomför aktiviteter som gynnar våra hyresgäster samt bidrar till att stärka stadsdelarnas attraktivitet, trivsel och trygghet.

Vill du söka stöd från oss ska du använda vår sponsringsmall som du hittar i länken nedanför. Här hittar du även vår sponsringspolicy.