• Vätterhem

Sponsring

Vätterhem har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta och utveckla relationerna med föreningar, organisationer, företag, nätverk och frivilliga krafter. Årligen beviljar vi stöd till föreningar och organisationer som driver projekt och genomför aktiviteter som gynnar våra hyresgäster samt bidrar till att stärka stadsdelarnas attraktivitet, trivsel och trygghet.

Sedan 2017 har Vätterhem haft nuvarande sponsringspolicy och erbjudit den ideella sektorn samarbeten för att stärka och utveckla föreningslivet i stadsdelar där Vätterhem bedriver förvaltning. Framöver ska samarbetsavtalen spegla Vätterhems hållbarhetsplan och dess långsiktiga mål. Med anledning av det pågår ett internt förändringsarbete så att kommande samarbetsavtal också genomsyras av tydlighet och transparens. Från 2022-03-01 kommer det återigen vara möjligt att inkomma med ansökningar om samarbetsavtal via Vätterhems hemsida.