Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster

Sommaravtal - 3 månader

Max 50 000 kr/år

Samtliga nedanstående kriterier måste uppnås för att upprätta Sommaravtal:

  • Visa att aktiviteterna går till Vätterhems hyresgäster.
  • Avtal med aktiviteter som påbörjas efter kl. 18.00 medför påslag om 20%.
  • Endast ett samarbetsavtal med Vätterhem kan tecknas under avtalsperioden. Gäller även där Vätterhem är medfinansiär.
  • Stå bakom Vätterhems policy för samarbetsavtal.

     Samarbetsavtal - policy

Kontaktuppgifter

Fyll i kontaktuppgifter

Verksamheten

Svara på frågorna nedan


Vi reserverar oss för eventuella fel i text och bild samt förbehåller oss rätten att avgöra, följa upp, och revidera uppfyllnad och efterlevnad av Vätterhems krav och kriterier, att initiera och avsluta samarbetet i varje enskilt fall, och att när som helst ändra dessa villkor.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading