Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster

Smaragdpartner - 1 år

60 000 kr/år

Samtliga nedanstående kriterier måste uppnås för att bli en Smaragdpartner:

  • Visa att aktiviteterna går till Vätterhems hyresgäster.
  • Genomföra minst sex aktiviteter under avtalstiden där max tre förläggs under perioden juni-augusti.
  • Vid minst ett tillfälle per år ska 50% av deltagarna vara flickor/kvinnor.
  • Aktören skickar kortfattad information till Vätterhem för uppföljning.
  • Endast ett samarbetsavtal med Vätterhem kan tecknas under avtalsperioden. Gäller även där Vätterhem är medfinansiär.
  • Stå bakom Vätterhems policy för samarbetsavtal.

     Samarbetsavtal - policy

Kontaktuppgifter

Fyll i kontaktuppgifter

Verksamheten

Svara på frågorna nedan


Vi reserverar oss för eventuella fel i text och bild samt förbehåller oss rätten att avgöra, följa upp, och revidera uppfyllnad och efterlevnad av Vätterhems krav och kriterier, att initiera och avsluta samarbetet i varje enskilt fall, och att när som helst ändra dessa villkor.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading