Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster

Safirpartner - 1 år

100 000 kr/år

Samtliga nedanstående kriterier måste uppnås för att bli en Safirpartner:

 • Registrerad som förening sedan minst ett år.
 • Etablerad på området genom lokal eller aktiviteter.
 • Genomföra utåtriktad verksamhet på området minst en till två gånger per vecka.
 • 30 000 kr av bidragsmedlen ska förläggas under perioden juni-augusti.
 • Vid minst två tillfällen per år ska 50% av deltagarna vara flickor/kvinnor.
 • Minst en aktivitet ska ske i samverkan med annan förening.
 • Formell avstämning sker i dialog en gång per år, lokala platsbesök sker efter överenskommelse.
 • Endast ett samarbetsavtal med Vätterhem kan tecknas under avtalsperioden. Gäller även där Vätterhem är medfinansiär.
 • Stå bakom Vätterhems policy för samarbetsavtal.

   Samarbetsavtal - policy

Kontaktuppgifter

Fyll i kontaktuppgifter

Verksamheten

Svara på frågorna nedanVi reserverar oss för eventuella fel i text och bild samt förbehåller oss rätten att avgöra, följa upp, och revidera uppfyllnad och efterlevnad av Vätterhems krav och kriterier, att initiera och avsluta samarbetet i varje enskilt fall, och att när som helst ändra dessa villkor.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading