• Vätterhem
 • Miljöpolicy - Vätterhem

Miljöpolicy

Vätterhems miljöarbete ska genomsyra hela verksamheten där syftet är att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar med målet att underlätta för hyresgäster att leva och bo miljövänligt och tryggt. Detta uppnår vi genom:

 • Energieffektivisering med bibehållen god boendekomfort.
 • Att förebygga och minimera utsläpp av växthusgaser.
 • Att ta hänsyn till miljön vid inköp av material och val av leverantörer.
 • Att fasa ut miljöskadliga ämnen.
 • Ett minimalt utnyttjande och maximal återvinning av ändliga material och naturtillgångar.
 • Att i samband med våra byggprojekt välja miljöriktiga helhetslösningar som sätter fokus på hållbarhet.
 • Effektiva och miljövänliga transporter.
 • Att främja och vårda biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Att tydligt kommunicera miljöfrågor med våra hyresgäster, tillvarata deras miljöintresse och tillsammans utveckla miljöarbetet.
 • Att personalen utbildas och motiveras att agera på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt.
 • Att följa lagar och leva upp till intressenters krav avseende miljön.

 

Gäller från 2018-03-14

Relaterade sidor

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading