• Vätterhem

Hållbart resande på Vätterhem

Trafiken i städer håller på att bli ett allt större problem i och med att städerna blir tätare och tätare. I Stockholm och andra storstäder är det nästan omöjligt att ta sig fram med bil under rusningstimmarna och Jönköping är på väg åt samma håll. Fossildrivna bilar påverkar också miljön negativt, både lokalt och globalt. Därför jobbar vi på att ställa om till ett mer hållbart resande, både för hyresgäster och personal.

Mer cykel åt våra hyresgäster!

Cykeln är egentligen ett fantastiskt resesätt. Du får motion, frisk luft, bidrar inte till utsläpp av växthusgaser och minskar trängseln i stan. Dessutom är det ingen större skillnad på tidsåtgång på resor inom Jönköping om man jämför med bil eller buss.

Vätterhem vill bidra till att förenkla för våra hyresgäster att välja cykeln som ressätt. Här är några exempel på hur vi gör detta:

 • Succesivt ersätter gamla cykelställ till nya och säkrare
 • Ordnar säkra cykelrum för elcyklar, med laddningsmöjligheter
 • Rensar ut cyklar som glömts kvar av tidigare hyresgäster, för att ge plats åt nya
 • Säljer renoverade cyklar till förmånligt pris, i samarbete med Windens mekaniska på Kålgården (100kr rabatt vid uppvisande av senaste hyresavi för alla hyresgäster)
 • Säljer renoverade cyklar till studenter på Råslätt i samband med terminstart
 • Placerar ut cykelpumpar i våra områden 
 • Placerar ut mekstationer för cyklar i våra områden
 • Erbjuder gratis cykelservice i våra områden i samband med vissa event
 • Erbjuder koncept för cykelpool på Strandängen (låd- och elcykel)
 • Är med och sprider Jönköpings cykelkartor (fråga efter dem på ditt Förvaltningskontor)
 • Är delaktiga i cykelskola för kvinnor, i samarbete med NBV och Cykelfrämjandet
 • Samarbetar med Cykelfrämjandet för att öka kunskapen om hur en cykel ska vara utrustad
 • Samarbetar med Cykelköket genom att tillhandahålla cyklar som kan renoveras

Vi försöker alltid förbättra oss och hitta fler satsningar som gynnar cykling. Har du några förbättringsförslag eller önskemål? Kontakta hållbarhetsstrateg Stina Enghag

Vi möjliggör för personalen att cykla

Även bland Vätterhems egna personal försöker vi möjliggöra cykling. Några exempel på hur vi jobbar för att underlätta för personalen att cykla:

 • Erbjuder förmånscykel på bruttolöneavdrag
 • Tillhandahåller tjänstecyklar för bovärdar 
 • Test med elassisterade lådcyklar för vissa bovärdar
 • Elcykelpool för tjänstemän, med dubbdäck på vintern
 • Gratis cykelhjälmar för personalen att använda i tjänsten
 • Tillgång till cykelpump och mekverktyg på arbetsplatsen
 • Resepolicy med cykel som prioriterat transportsätt
 • Hållbart resande - Vätterhem

Buss - ett hållbart ressätt

Vi arbetar även för att främja bussåkande. Våra stora stadsdelar Råslätt, Öxnehaga och Österängen ligger bra placerade utmed rutterna för linjebussarnas 1, 2, och 3 och det är lätt att ta sig både till och från alla tre områden. Till Strandängen går bussarna nu också tätare, vilket underlättar för dig som bor där. En annan fördel med de stora linjebussarna är att de går på biogas, något du som hyresgäst hjälper till att producera när du sorterar ut ditt matavfall.

För att underlätta bussåkande för hyresgäster har vi en pågående dialog med länstrafiken för att förbättra för våra hyresgäster. Vi gör också en del punktinsatser, bland annat:

 • Försäljning av busskort till studenter på Råslätt
 • Test med att erbjuda busskjuts till och från våra områdesdagar
 • Busskort för personalen för tjänsteresor
 • Informera om möjligheter att åka buss till olika evenemang
Rickard Thil - Vätterhem

Skrivet av: Rickard Thil

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading