• Vätterhem

Energibesparing i världsklass

  • Energibesparing - Vätterhem

Vätterhem är ett av företagen som har gått med i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ - ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Genom att ha gått med i klimatinitiativet ska vi till år 2030:

  • Vara fossilfria*
  • Ha en 30 % lägre energianvändning (räknat från 2007).

Klimatinitiativet är en fortsättning på det så kallade Skåneinitiativet, där Vätterhem deltog. Det sa att vi skulle minska vår energi med 20 % till år 2016 från 2007 års nivåer. Nu när projektet har summerats kan vi se att vi klarade det, vi minskade vår energiförbrukning med 20,6 % - med detta är vi bland de bästa i hela Sverige!

Förutom klimatinitiativet har vi även ett internt mål som säger att vi ska minska vår energi till 90 kWh till år 2023 (från 105 kWh år 2015). För att nå detta kommer vi fortsätta byta ventilation, genomföra fönster- och takrenoveringar och göra injusteringar. Alltihopa kommer du som hyresgäst också spara pengar på, vi kan fortsätta hålla hyran låg och samtidigt får du bättre inomhusklimat.

*Med fossilfri menas att vi ska fasa ut egen förbränning av fossila bränslen (som t.ex. olja och gas). Vi ska också minska koldioxiden från den energi vi köper, t.ex. genom att påverka det lokala fjärrvärmeföretaget (i vårt fall Jönköping Energi) att minska sin förbränning av fossila bränslen. Förutom detta ska våra fordon och arbetsmaskiner köras på drivmedel som räknas som fossilfria enligt Fossilfritt Sveriges definition. 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading