• Vätterhem

Miljö

För oss på Vätterhem är det en självklarhet att vi tar hand om vår miljö. Tillsammans med våra intressenter arbetar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan och i varje val vi gör är miljöhänsyn en viktig aspekt.