• Vätterhem

Kvalitet och förbättringsarbete

Genom vårt kvalitets- och förbättringsarbete tar vi ansvar för att erbjuda levande och attraktiva områden till våra hyresgäster. Vi följer upp arbetet genom enkäter och dialogmöten. Tack vare ledningssystemet håller vi koll på vad vi ska göra och att vi arbetar med ständiga förbättringar.

Välskötta områden - vårt ansvar

Som hyresvärd är det vårt ansvar att arbeta med kvalitet i våra bostadsområden. Vi vill erbjuda våra hyresgäster attraktiva områden där våra hyresgäster inte bara vill bo, utan områden där de vill leva, där de trivs och får möjlighet att utvecklas. 

 

Vi är stolta över vårt långsiktiga underhållsarbete där vi sedan länge satsat på att ha välskötta och attraktiva fastigheter av god kvalitet. Detta arbete fortsätter även i framtiden, bland annat genom energieffektiviseringar, stamrenoveringar och takbyten. Kort och gott arbeten som du som hyresgäst har nytta av. 

 

Men för att verkligen skapa trevliga, livfulla och trygga områden behöver vi också arbeta med platsen mellan husen. Här satsar vi på att skapa mervärden för våra hyresgäster tillsammans med lokala föreningar och organisationer. Det kan t.ex. vara via våra områdesdagar, lokala konstprojekt eller idrottsevenemang. 

Hyresgästenkäter och dialogmöten - våra hyresgäster får tycka till

Varje år skickar vi ut en hyresgästenkät till våra boenden. I enkäten får hyresgästen möjlighet att tycka till om frågor rörande bland annat trygghet, bemötande, lägenheten och hyresnivån. Utifrån enkätsvaren tar vi sedan fram en handlingsplan för respektive område ända ner till respektive gård och kan därmed arbeta väldigt riktat med att förbättra oss, med målet att 90 % av våra hyresgäster ska vara nöjda med Vätterhem som hyresvärd till 2023. Vi har också fått kvitto på att vi gör ett gott jobb genom att kundnöjdheten ligger på 87,6 %.

 

Vi bygger mer lägenheter än någonsin förut och då är det viktigt att veta vad de första hyresgästerna tycker om sitt nya boende. Därför skickar vi även ut enkäter till boenden i vår nyproduktion, utifrån svaren tar vi lärdomar till nästa byggnation och ser också till att försöka rätta till så mycket som möjligt av det som blev mindre bra. 

 

Förutom hyresgästenkäten arbetar vi också med dialogmöten ute på våra områden när vi gör större förändringar. Här bjuder vi in våra hyresgäster till att ha åsikter om frågor som ligger nära dem själva. Målet med mötena är tillsammans komma fram till bra lösningar som gynnar både hyresgästerna och området i stort.

  • Målet är att 90 % av våra hyresgäster ska vara nöjda med Vätterhem som hyresvärd senast år 2023

Medarbetarundersökning

Vi tror att en viktig nyckel till att ha nöjda hyresgäster är att ha nöjda medarbetare. Därför arbetar vi från och med 2015 med en årlig medarbetarundersökning med målet att 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med Vätterhem som arbetsgivare år 2023. Medarbetarundersökningen går ut till samtliga tillsvidareanställda på Vätterhem där de har möjlighet att tycka till om deras egna arbetssituation och företaget som helhet. Utifrån resultatet tar företaget fram en handlingsplan som fokuserar på frågor där vi ser utvecklingspotential.

I 2018 års undersökning var 80 % nöjda med Vätterhem som arbetsgivare, en marginell ökning jämfört med 2017. 

Vårt ledningssystem - kompassen i systemet

För att hålla koll på vad som ska göras och hur det ska göras har vi ett ledningssystem som håller koll på systematiken i vårt arbete. Detta skapar förutsättningar för att vi ska kunna bli vi mer effektiva och fokusera på rätt saker. Detta ökar kvaliteten i vårt arbete, vilket är härligt småländskt ekonomiskt, men vi tror också att det är en av hemligheterna till att vi ha så nöjda hyresgäster. Våra hyresgäster tjänar på att vi har koll på hur vi arbetar genom att kvaliteten på deras boendeupplevelse förbättras. 

 

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) vilket ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring både kvalitets- och miljöfrågor. 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading