• Vätterhem
  • Kvalitetspolicy - Vätterhem

KVALITETSPOLICY

Bostads AB Vätterhem skall ha ett fastighetsbestånd av hög standard med en hyresgästorienterad förvaltning, produktion och service. Dit når vi med en engagerad och kunnig personal och genom att erbjuda attraktiva produkter med rätt kvalitet och god funktion.

Rätt kvalitet och god funktion innebär att produkter och tjänster uppfyller hyresgästernas krav och förväntningar. Vår ambition är att vara lyhörda för våra hyresgästers behov och ständigt förbättra kvalitén på våra produkter och tjänster samt samverkan med våra hyresgäster.

Våra fastigheter skall ha en god och trygg boende- och livsmiljö präglad av hög service, miljömedvetenhet och resurshushållning.

Bostads AB Vätterhem skall verka för att utveckla och kompetenshöja personalen. Företaget skall ha en hög nivå av förändringsbenägenhet hos ledning och personal samt vara ett föredöme som arbetsgivare.

 

 

Gäller från 2014-06-17

 

 

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading