• Vätterhem

Kvalitet och förbättringsarbete

Vi ser det som vårt ansvar att erbjuda dig som hyresgäst attraktiva områden där du kan utvecklas och trivas. För att kunna erbjuda boenden av hög kvalitet måste vi hela tiden arbeta med att förbättra oss. Vi har under lång tid satsat på att underhålla våra lägenheter och hus för att på det här viset se till att erbjuda sig som hyresgäst god kvalitet.

När vi arbetar med förbättringsarbete brukar vi kalla det kvalitet. Vi ser det som viktigt att ha en bra kvalitet på vårt arbete för att kunna erbjuda dig som hyresgäst områden att trivas och utvecklas inom.

För att kunna förbättra oss har vi en systematisk process där vi undersöker vad vi gör idag, identifierar vad vi kan göra bättre och sätter upp en handlingsplan för hur vi ska genomföra förbättringarna. När förbättringarna är genomförda undersöker vi hur väl det fallit ut och sedan börjar vi om i cykeln igen.