Kvalitet och förbättringsarbete

Genom vårt kvalitets- och förbättringsarbete tar vi ansvar för att erbjuda levande och attraktiva områden till våra hyresgäster. Vi följer upp arbetet genom enkäter och dialogmöten och arbetar ständigt med förbättringar.

Välskötta områden - vårt ansvar

Som hyresvärd är det vårt ansvar att arbeta med kvalitet i våra bostadsområden. Vi vill erbjuda våra hyresgäster attraktiva områden där våra hyresgäster inte bara vill bo, utan även leva, trivas och utvecklas. 

 

Vi är stolta över vårt långsiktiga underhållsarbete där vi sedan länge satsat på välskötta och attraktiva fastigheter. Detta arbete är ständigt pågående bland annat genom energieffektiviseringar, stamrenoveringar och takbyten.

 

För att skapa trevliga, livfulla och trygga områden lägger vi stor vikt på platserna mellan husen. Här satsar vi på att skapa mervärden för våra hyresgäster tillsammans med lokala föreningar och organisationer. Det kan t.ex. vara via våra områdesdagar, lokala konstprojekt eller idrottsevenemang. 

Hyresgästenkäter och dialogmöten

Vartannat år skickar vi ut en enkät till alla våra hyresgäster. I enkäten får hyresgästen möjlighet att tycka till om frågor rörande bland annat trygghet, bemötande, lägenheten och hyresnivån. Utifrån enkätsvaren tar vi sedan fram en handlingsplan för respektive område och gård för att kunna rikta våra förbättringsinsatser. Målet är att 90 % av våra hyresgäster ska vara nöjda med Vätterhem som hyresvärd. Resultatet från senaste enkäten visar en kundnöjdhet på 87,6 %.

 

Vi bygger mer lägenheter än någonsin förut och då är det viktigt att veta vad de första hyresgästerna tycker om sitt nya boende. Därför skickar vi även ut enkäter till boenden i vår nyproduktion. Utifrån svaren tar vi lärdomar till nästa byggnation och ser också till att försöka rätta till så mycket som möjligt av det som blev mindre bra. 

 

Förutom hyresgästenkäten arbetar vi också med dialogmöten när vi gör större förändringar i våra områden. Hyresgäster bjuds in till att ha åsikter om frågor som ligger nära dem själva. Målet med mötena är att tillsammans komma fram till bra lösningar som gynnar både hyresgästerna och området i stort.

  • Målet är att 90 % av våra hyresgäster ska vara nöjda med Vätterhem som hyresvärd senast år 2023

Medarbetarundersökning

Vi tror att en viktig nyckel till att ha nöjda hyresgäster är att ha nöjda medarbetare. Därför genomför vi kontinuerligt en medarbetarundersökning med målet att 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med Vätterhem som arbetsgivare. Medarbetarundersökningen går ut till samtliga tillsvidareanställda på Vätterhem som har möjlighet att tycka till om sin arbetssituation och företaget som helhet. Utifrån resultatet tar företaget fram en handlingsplan som fokuserar på frågor med utvecklingspotential. 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading