• Vätterhem

Jämställdhet och integration

Jämställdhetsarbetet hos Vätterhem drivs i enlighet med Jönköpings Kommuns Jämställdhetsplan för 2015-2020. Vi arbetar med jämställdhet både externt, i kontakten med våra hyresgäster, och internt, med vår egen personal.

När vi tänker integration inkluderar vi alla människor i begreppet. Med integration menas ofta att få med nysvenskar i samhället. För oss innebär integration att olika grupper i samhället ska anpassa sig till, och lära sig från, varandra. Vi tror att nyckelorden för en lyckad integration är respekt och tolerans, men även nyfikenhet och vänlighet.