• Vätterhem
  • Upphandlings- och inköpspolicy - Vätterhem

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

Alla inblandade i upphandlings- och inköpsprocessen ska ha kunskaper om de lagar och regler som gäller vid offentlig upphandling. Med upphandling och inköp avses samtliga LOU-upphandlingar såväl som köp/beställningar från befintliga ramavtal. 

Upphandlings- och inköpsverksamheten ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Härav ska all anskaffning ske med utgångspunkt från det faktiska behovet och upphandlings- och inköpsverksamheten ska bygga på affärsmässighet, objektivitet, konkurrens, proportionalitet och hållbarhet.

  • VätterHem ska uppträda på ett affärsmässigt och etiskt korrekt sätt.
  • VätterHem ska uppfattas som ett professionellt, seriöst och rättvist företag.
  • VätterHem ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • VätterHem ska samverka med andra vid upphandlingar där fördelar kan uppnås.
  • VätterHem ska se till att inköp/avrop sker mot ingångna avtal.
  • VätterHem ska sörja för att våra avtal blir tillgängliga för alla medarbetare.
  • Vätterhem ska följa upp sina avtal för att säkerställa att vi får det vi betalar för.
  • VätterHem ska genom sin uppföljning ta lärdom inför kommande avtal.
  • VätterHem ska ta miljö- och social hänsyn så långt det är lämpligt.

Gäller från och med 2016-01-13

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading