• Vätterhem
  • Hållbara upphandlingar - Vätterhem

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är aktuellt när myndigheter, kommuner och offentliga aktörer ska köpa något – det är själva inköpsproceduren som kallas offentlig upphandling.

Hur går offentlig upphandling till?

Lite förenklat kan man säga att köpande myndighet lägger ut en annons med förfrågningsunderlag på vad man vill köpa där alla som är intresserade av att sälja får lämna bud. Efter att anbudstiden gått ut utvärderar köparen vilken leverantör som lämnat det bästa anbudet, köparen skriver kontrakt med den leverantör med det bästa anbudet. 

Varför är hållbarhet viktigt inom offentlig upphandling?

Hur vi inom det offentliga handlar har stor påverkan på både sociala och ekologiska värden, exempelvis genererar offentliga upphandlingar 11 miljoner ton koldioxid varje år, bara i Sverige. Det är mer än alla flygresor och nästan lika mycket som alla vägtransporter på ett år. Upphandlingen omsätter också stora summor pengar varje år. Om upphandlingen sker på ett hållbart sätt finns det möjligheter för upphandlande myndighet att ha en positivare påverkan på både miljöaspekter och sociala aspekter. 

Vad gör Vätterhem?

Vi på Vätterhem har under en längre period premierat företag som har ett aktivt miljöarbete - och det kommer vi såklart fortsätta göra. Vill ni göra affärer med oss är det viktigt att ni har en sund miljöpolicy, eller ännu hellre är miljöcertifierade, och arbetar på sätt som är långsiktigt hållbart. Vi ska också försöka titta på social upphandling, där vi inte bara ställer miljökrav på våra samarbetspartners utan också ställer krav på att de tar socialt ansvar, t.ex. genom att erbjuda till praktikplatser till grupper som står långt från arbetsmarknaden. Genom att ställa krav i upphandlingar kan vi minska vår egen negativa påverkan samtidigt som det ger de företag som vill göra affärer med oss ett incitament att agera på ett bättre, mer hållbart sätt. Det sprider sig sedan som ringar på vattnet och ger i förlängningen effekt på hela marknaden

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading