• Vätterhem
  • Hållbara investeringar - Vätterhem
  • Hållbara investeringar - Vätterhem

Underhåll

Att satsa på underhållet av det befintliga fastighetsbeståndet är och har varit en av Vätterhems ledstjärnor sedan många år. En betydande del av den totala underhållsbudgeten har, under många år, gått till stamrenoveringar av 50, 60 och 70-talsbebyggelse. En intensiv fas avslutades 2016, vilket innebär att vi enbart har ett fåtal fastigheter per år där vi behöver genomföra stamrenoveringar. Tack vare detta kan vi nu flytta fokus till underhåll av estetisk karaktär. Vackra hus, byggnader och bostadsområden är av stor vikt för människors trivsel och välbefinnande. I samband med planering av stora underhållsprojekt beaktas alltid energiaspekten. Stora satsningar på att långsiktigt minska energiförbrukningen och driftkostnaderna har gjorts och satsningen kommer fortsätta även framöver. 

Vår mångåriga satsning på underhåll har inneburit att vi idag har ett mycket väl underhållet fastighetsbestånd.

Investeringar i nyproduktion

Under 2017 har vi beviljats att våra lån till nyproduktion i Strandängen ska märkas som Gröna lån. Det är Kommuninvest som står för märkningen, som innebär att de som lånar ut pengar till oss vet att de bidrar till en hållbar utveckling. Vår nyproduktion främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp, en klimattålig tillväxt samt minskar klimatpåverkan genom att vi bygger energieffektiva hus. Vi tar dessutom hänsyn till hela livscykeln när vi bygger nytt genom att vi från och med 2017 använder oss av Byggvarubedömningen för att kontrollera att alla ingående material i byggnaderna är säkra både för människa och miljö. Detta underlättar också återvinning i underhållsskedet då vi vet vilka material som ingår i det vi river ut. Lånesumman är på 400 000 000 kr.

En mycket stor del av Vätterhems investeringsvolym går till nyproduktion av bostäder. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder i Jönköpings kommun kommer Vätterhem att öka takten på bostadsbyggandet. Fram till 2018 ska produktion av 150 nya bostäder påbörjas årligen och mellan 2019 och 2023 ska produktion av 200 nya bostäder startas årligen.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading