• Vätterhem

Inköp och ekonomi

Vätterhem har alltid fokus på att hitta lösningar som är positiva för både miljö och ekonomi. Vi investerar för framtiden genom hållbara lösningar i alla våra nybyggnationer och renoveringar. När vi köper in material bedöms och utvärderas dem ur ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.