• Vätterhem

Hållbarhetsrapport

Varje år ger Vätterhem ut en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen. Modellen har tagits fram tillsammans med ett nätverk med andra bostadsbolag, SKY-nätverket. På så vis får vi bättre möjligheter att jämföra oss med andra bolag och vi säkerställer att modellen vi använder håller hög kvalitet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading