• Vätterhem

En av Sveriges största byggupphandlingar av bostäder

En av Sveriges största byggupphandlingar av bostäder är nu genomförd. Avtalet omfattar cirka 1 500 bostäder som ska byggas under perioden 2018–2023 till ett värde av cirka 3 miljarder SKR. Vätterhem har som mål att påbörja byggnation av minst 200–250 bostäder varje år i Jönköping.

Alla byggprojekt kommer att genomföras i så kallad strategisk partnering som innebär att Vätterhem och byggbolaget skapar en gemensam projektorganisation, som sätter upp mål, metoder och arbetssätt utifrån hyrestaket på 1 600 kronor per kvadratmeter och år. I de traditionella entreprenaderna är beställare och entreprenör oftast motparter och man tillvaratar inte kraften i att tillsammans hitta bästa lösningen för projektet. 

  • Thorbjörn Hammerth.

”Min övertygelse är att vi tillsammans med byggbolagen kan skapa kostnadseffektiva bostäder med hög kvalitet genom att jobba med öppna böcker, rätt projektorganisation och ett lärande från båda håll. En viktigt fokus är att sänka produktionskostnaderna i alla led” säger Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem.

 

”Partnering är alltjämt relativt nytt arbetssätt inom byggbranschen i vår region. Vi har hittills genomfört en handfull projekt som visat på bra utfall och rimliga hyresnivåer. Vi vill också att byggföretagen ska komma in tidigt i processen så att vi kan påverka detaljplaner och utformning i tidiga skeden. Målet med denna upphandlingsform är att säkra produktionskapacitet och tillvarata varandras förmågor bättre än vanliga entreprenader” säger Henrik Möller, bygg- och upphandlingschef Vätterhem.

 

Följande anbudslämnare har antagits (inom parentes värdet av deras åtagande):

  1. NCC (40–60 %)
  2. Skanska (20–40 %)
  3. Serneke (10–20 %)

 

Följande byggprojekt ska Vätterhem starta 2018:

  • Fagerslätt i Huskvarna
  • Strandängen
  • Vingpennan
  • Ekhagsringen - ingår ej i detta avtal
  • Öxnehaga
  • Samset - ingår ej i detta avtal

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading