• Vätterhem

Inköp och offentlig upphandling

Inköp

Vätterhem har som princip att aldrig träffa avtal om inköp av varor eller tjänster över telefon. Vill ni sälja varor eller tjänster till oss skicka information till oss skriftligen per post. Vi återkommer då till er om det finns intresse.

 

Vätterhem följer gällande bestämmelser om offentlig upphandling.

Om Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är aktuellt när myndigheter, kommuner och offentliga aktörer ska köpa något – själva inköpsprocessen kallas offentlig upphandling.

I korthet går det till så här: köparen förbereder sig genom att formulera ett "förfrågningsunderlag" där det beskrivs vad myndigheten vill köpa eller uppnå samt vilka förutsättningar som gäller för affären.

När förberedelserna är klara publicerar köparen en annons och intresserade företag kan ta del av annonsen och få tillgång till förfrågningsunderlaget. På så har alla som är intresserade, och har möjlighet att leverera, chansen att lämna anbud.

Därefter utvärderar myndigheten de inlämnade anbuden – vilken leverantör har lämnat den bästa offerten. När utvärderingen är klar fattar myndigheten ett "tilldelningsbeslut" som anger vem som har vunnit samt motiven för beslutet.

Om upphandlingen inte överklagas inom den så kallade "avtalsspärren" kan myndigheten teckna avtal med det företag som har vunnit upphandlingen. Efter det kan leveranser börja ske, i enlighet med avtalet.

 

Läs mer om Lagen om offentlig upphandling.

Ansvarsfulla upphandlingar

Hur vi inom offentlig verksamhet köper har stor påverkan på såväl sociala som ekologiska värden. Till exempel genererar offentliga upphandlingar 11 miljoner ton koldioxid varje år, bara i Sverige.

Vi på Vätterhem uppmuntrar företag som har ett aktivt miljöarbete under lång tid.  Vill ni göra affärer med oss är det viktigt att ni har en sund miljöpolicy, eller är certifierade, och arbetar på sätt som är långsiktigt hållbart. Genom att ställa krav i upphandlingar kan vi minska vår egen påverkan samtidigt som det ger de företag som vill göra affärer med oss motiv att agera på ett hållbart sätt. Det sprider sig sedan som ringar på vattnet och ger i förlängningen effekt på hela marknaden.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading