• Vätterhem

Verksamhetssystemet

- vår spelplan

Vätterhems verksamhetssystem är vårt främsta verktyg i arbetet med ständiga förbättringar, ökad kundnöjdhet och minskad miljöpåverkan. Systemet är certifierat och uppfyller därmed kraven i ISO-standarderna 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

 

Årligen sker en revision med extern revisor och två gånger om året gör vi själva internrevisioner där vi ser över delar av systemet och hittar förbättringar. Allt material finns tillgängligt för alla medarbetare i vårt dokumenthanteringssystem som nås via intranätet.

 

Målet är att alla ska använda vårt system ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 och arbeta med ständiga förbättringar. När vi jobbar enhetligt och med beprövade rutiner blir kvaliteten bättre. 

Certifikat ISO 9001, 14001 och ISO 45001.  
Klicka på bilden för att öppna certifikatet som pdf.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading