• Vätterhem

Organisationsstruktur

Vätterhem ska kännetecknas av korta beslutsvägar och möjligheter för alla att påverka sitt jobb och företaget i stort. Målet är att bli en mönsterarbetsgivare som prioriterar medarbetarnas utveckling och förkovran. Medarbetarenkäten ligger till grund för kontinuerliga förbättringar.

  • Organisationsstruktur - Vätterhem

 

Vätterhem har en decentraliserad organisation med fyra förvaltarkontor och ett huvudkontor. Den nya organisationen är en omvänd pyramid. I toppen finns förvaltningen som är kärnan i verksamheten och utgör tre fjärdedelar av organisationen totalt med 190 anställda. Här bedrivs den dagliga förvaltningen och driften med skötsel, service och reparationer.

 

I mitten finns 47 specialister, som från huvudkontoret stödjer förvaltningsverksamheten. Stödet utgörs av IT, ekonomi, hållbarhet, HR, fastighetsutveckling, teknik, inköp samt marknad och uthyrning.

 

I basen finns ledningen och styrelsen som består av 13 respektive 14 medlemmar. Motivet är att omvandla och decentralisera företaget. Beslut ska ske så nära våra hyresgäster som möjligt.  

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading