• Vätterhem

Organisationsstruktur

Vätterhem ska kännetecknas av korta beslutsvägar och möjligheter för alla att påverka sitt jobb och företaget i stort. Målet är att bli en mönsterarbetsgivare som prioriterar medarbetarnas utveckling och förkovran. Medarbetarenkäten ligger till grund för kontinuerliga förbättringar.

  • Organisationsstruktur - Vätterhem

Klicka på länken nedan för att se vårt interaktiva organisationsschema. För bästa upplevelse ladda ner pdf filen och spara den på din dator. 

Interaktivt organisationsschema

 

Vår företagsfilosofi bygger på att ledarskapet byggs upp underifrån. Lednings-, stöd- och kärnprocess är de tre nivåerna som börjar med kundbehovet och slutar med kundtillfredsställelse.

 

Kärnan är förvaltningen och driften med skötsel, service, reparationer och trädgårds, som finns på fyra förvaltningskontor och utgör tre fjärdedelar av organisationen. Förvaltningens behov ligger till grund för utformning av olika förslag och projekt.

 

Stöd är specialister på huvudkontoret som driver egna projekt och stöttar förvaltningen. Dessa är IT, administation, bygg, teknik, marknad och hållbarhet. Ledningen styr, skapar resurser, följer upp, inspirerar och sätter krav.

 

Ledningen utgörs av ledningsgruppen och styrelsen.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading