• Vätterhem
 • Arbetsmiljöpolicy - Vätterhem

ARBETSMILJÖPOLICY

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som ger arbetsglädje, ansvarstagande, gemenskap, god hälsa samt förebygger ohälsa och olyckor.

Alla medarbetare ska erbjudas en sund, inspirerande och utvecklande arbetsplats, vi accepterar därmed ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling. Vi är alla varandras arbetsmiljö och alla är därför ansvariga för den.

 För oss innebär detta att:

 • det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i Vätterhems verksamhet och bidrar till att uppnå högre effektivitet och kvalitet,
 • arbetsmiljöarbetet genomförs tillsammans av arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud,
 • samtliga medarbetare får den introduktion, kunskap och utbildning de behöver för att kunna bidra till en god och säker arbetsmiljö,
 • samtliga medarbetare erbjuds tydliga arbetsuppgifter där avgränsade och specificerade krav och förväntningar framgår,
 • samtliga medarbetare erbjuds en god ergonomisk och fysiskt säker arbetsmiljö,
 • vi ställer höga krav på säkerheten på våra arbetsplatser och på så vis minimerar riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt att vi rapporterar och utreder eventuellt uppkomna situationer,
 • vi lever upp till lagstiftning och andra krav som organisationen berörs av inom arbetsmiljöområdet, vilket bland annat innebär att:
  • vi systematiskt undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna skapa en säker och trivsam arbetsplats,
  • vi kontinuerligt följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöresultat

 

Gäller från 2018-03-15

Relaterade sidor

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading