• Vätterhem

Vätterhem i siffror

RESULTATRÄKNING

2021 2020 2019 2018 2017
Omsättning 727 842 711 298 684 393 669 875 652 655
Hyresbortfall (outhyrda) -5 872 -3 966 -4 268 -4 213 -3 140
Underhållskostnader -122 897 -120 794 -124 870 -120 286 -111 434
Driftkostnader -347 084 -335 291 -325 999 -308 365 -295 743
Fastighetsskatt/avgift -13 547 -13 830 -12 290 -12 474 -12 107
Avskrivningar -116 695 -107 693 -98 857 -95 984 -91 325
Driftnetto 244 314 241 383 221 234 228 750 233 371
Finansiellt netto -9 871 -26 344 -13 093 -27 955 -37 027
Resultat efter finansiella poster 154 437 111 671 110 264 105 793 114 934
Årets resultat 99 794 86 863 69 964 36 493 23 434

BALANSRÄKNING

2021 2020 2019 2018 2017
Anläggningstillgångar 4 230 975 4 170 411 3 755 692 3 413 349 3 390 209
Omsättningstillgångar 98 207 28 377 28 180 51 764 132 860
Eget kapital 1 108 642 995 152 908 289 817 925 733 132
Avsättningar 153 898 129 084 104 500 90 200 88 224
Långfristiga skulder 2 800 000 2 764 000 2 564 000 2 364 000 2 514 000
Kortfristiga skulder 266 642 310 552 207 083 193 579 194 918
Balansomslutning 4 329 182 4 198 788 3 783 872 3 465 704 3 527 974
Balanslikviditet 37% 9% 14% 27% 68%

FINANSIERING

2021 2020 2019 2018 2017
Fastighetslån 2 800 000 2 764 000 2 564 000 2 364 000 2 514 000
Soliditet 26% 24% 24% 24% 21%
Belåningsgrad I *) 73% 76% 77% 72% 79%
Belåningsgrad II **) 28% 28% 29% 27% 30%
Likvida medel 81 599 1 712 4 488 36 326 120 821
Årets kassaflöde 79 887 -2 776 -31 838 -84 495 87 540

FÖRVALTNING

2021 2020 2019 2018 2017
Förvaltade lägenheter 8 732 8 754 8 630 8 630 8 618
Hyresnivå bostäder (kr/kvm) 1016 995 974 958 953
Uthyrningsgrad (bostäder) 99,3% 99,5% 99,5% 99,9% 99,9%
Avflyttning 7% 9% 5% 5% 5%
Omflyttning 2% 2% 2% 5% 5%
Nettoinvesteringar 293 300 455 911 429 492 119 124 203 208

PERSONAL

2021 2020 2019 2018 2017
Medelantalet anställda (helårsanställda) 188 188 181 168 158
Andel anställda kvinnor 39% 39% 39% 39% 38%
Personalomsättning 7,2% 3,4% 6,7% 5,4% 6,2%
Sjukfrånvaro ***) 8,1% 7,2% 6,5% 7,1% 6,2%

*) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden.

**) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde (verkligt värde).

***) Sjukfrånvaro 8,1% (7,2) varav långtid 5,3 procentenheter (4,7).

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading