• Vätterhem

Vätterhem i siffror

RESULTATRÄKNING

2022 2021 2020 2019 2018
Omsättning 744 939 727 842 711 298 684 393 669 875
Hyresbortfall (outhyrda) -7 966 -5 872 -3 966 -4 268 -4 213
Underhållskostnader -125 474 -122 897 -120 794 -124 870 -120 286
Driftkostnader -366 411 -347 084 -335 291 -325 999 -308 365
Fastighetsskatt/avgift -15 211 -13 547 -13 830 -12 290 -12 474
Avskrivningar -121 200 -116 695 -107 693 -98 857 -95 984
Driftnetto 237 843 244 314 241 383 221 234 228 750
Finansiellt netto -25 004 -9 871 -26 344 -13 093 -27 955
Resultat efter finansiella poster 91 639 154 437 111 671 110 264 105 793
Årets resultat 70 074 99 794 86 863 69 964 36 493

BALANSRÄKNING

2022 2021 2020 2019 2018
Anläggningstillgångar 4 492 124 4 230 975 4 170 411 3 755 692 3 413 349
Omsättningstillgångar 28 488 98 207 28 377 28 180 51 764
Eget kapital 1 178 716 1 108 642 995 152 908 289 817 925
Avsättningar 176 898 153 898 129 084 104 500 90 200
Långfristiga skulder 2 950 000 2 800 000 2 764 000 2 564 000 2 364 000
Kortfristiga skulder 214 988 266 642 310 552 207 083 193 579
Balansomslutning 4 520 612 4 329 182 4 198 788 3 783 872 3 465 704
Balanslikviditet 16% 37% 9% 14% 27%

FINANSIERING

2022 2021 2020 2019 2018
Fastighetslån 2 950 000 2 800 000 2 764 000 2 564 000 2 364 000
Soliditet 26% 26% 24% 24% 24%
Belåningsgrad I *) 74% 73% 76% 77% 72%
Belåningsgrad II **) 29% 28% 28% 29% 27%
Likvida medel 13 091 81 599 1 712 4 488 36 326
Årets kassaflöde -68 508 79 887 -2 776 -31 838 -84 495

FÖRVALTNING

2022 2021 2020 2019 2018
Förvaltade lägenheter 8 863 8 732 8 754 8 630 8 630
Hyresnivå bostäder (kr/kvm) 1 043 1 016 995 974 958
Uthyrningsgrad (bostäder) 99% 99,3% 99,5% 99,5% 99,9%
Avflyttning 9% 7% 9% 5% 5%
Omflyttning 2% 2% 2% 2% 5%
Nettoinvesteringar 422 692 293 300 455 911 429 492 119 124

PERSONAL

2022 2021 2020 2019 2018
Medelantalet anställda (helårsanställda) 190 188 188 181 168
Andel anställda kvinnor 41% 39% 39% 39% 39%
Personalomsättning 5,7% 7,2% 3,4% 6,7% 5,4%
Sjukfrånvaro ***) 8,3% 8,1% 7,2% 6,5% 7,1%

*) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden.

**) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde (verkligt värde).

***) Sjukfrånvaro 8,3% (8,1) varav långtid 4,7 procentenheter (5,3).

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading