• Vätterhem

Vätterhems historia i några få nedslag

Det var ett framsynt beslut av stadsfullmäktige i Jönköping att bilda Stiftelsen Bostadshus som var vårt företagsnamn. Kommunen har sammantaget satt in 12 miljoner kronor i aktiekapital och idag bedöms våra fastigheter ha ett marknadsvärde på minst åtta miljarder kronor. Vätterhem har under åtta decennier brutit ny mark och utvecklat Jönköping. Vi vet att det gått och att det går. Den insikten som gör att vi kan tillvarata framtiden på ett bra sätt. Här följer en kort beskrivning om hur Vätterhem valt sin egen väg och blivit ett välskött bolag som nu står inför en ny utvecklingsfas.

1940-talet

Stiftelsen Bostadshus bildades den 23 april 1942. Ändamålet var att uppföra ersättningsbyggnader när man rev uttjänta byggnader. Första huset byggdes på Lillgatan 34 därefter Kanalgatan 34-40 och Mellangatan 36-38. 

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa om 1940-talet från boken Vätterhem 75 hem för livet under trekvartssekel (pdf)

 

 

1950-talet

Den 1 januari 1951 blir Stiftelsen en egen administration och ingår därmed inte i Jönköpings kommuns fastighetskontor. Samma år startar etapp 1 på Österängen som pågår i sex år och när bygget är klart finns här 1 900 bostäder. Ett annat viktigt år är 1955 då Jönköpings stad köper Råslätts Gård. 

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa om 1950-talet från boken Vätterhem 75 hem för livet under trekvartssekel (pdf)

 

  • Historia - Vätterhem
  • Höghusen på Österängen.
  • Kärrhöksgatan och Tornfalksgatan cirka 1970.

1960-talet

Österängens Centrum börjar byggas 1961 och invigs året därpå. 1 april 1964 beslutar staden att Stiftelsen ska bygga Råslätt med cirka 2 500 bostäder. Råslättsmodellen blir en förebild för hela landet när det gäller ekonomi, planering, produktionssätt och kvalitet. 1968 flyttar de första hyresgästerna in på Kärrhöksgatan 98-100. 

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa om 1960-talet från boken Vätterhem 75 hem för livet under trekvartssekel (pdf)

 

 

1970-talet

1972 blir sista bostadshuset på Råslätt färdigbyggt. Stiftelsen köper 9 hus i centrala Jönköping, de flesta på Liljeholmen. 1979 ändras företagets namn från stiftelsen Bostadshus till stiftelsen VätterHem med stort H och huvudkontoret flyttas till Brunnsgatan 18 från Österängen. 

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa om 1970-talet från boken Vätterhem 75 hem för livet under trekvartssekel (pdf)

 

 

1980-talet

Hela Österängen tilläggsisoleras och fasaderna bekläs med tegel. 1984 får Vätterhems hyresgäster kabel-tv i lägenheterna. Råslätts fasader målas. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll införs. Vätterhem köper Strandängen-Wilhelmsro 1989 av Landstinget. 

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa om 1980-talet från boken Vätterhem 75 hem för livet under trekvartssekel (pdf)

 

 

1990-talet

Den 1 januari 1990 blir VätterHem ombildat till aktiebolag och ändrar namnet till Bostads AB VätterHem – en historisk milstolpe. 1991 byggs kvarteret Jeriko. Under en kort period 1991 är allt uthyrt för första gången sedan Råslätt. 1997 blir Vätterhem Miljödiplomerat och 1999 förvärvas bostadsbolaget Öxnehagahem med drygt 1 500 lägenheter. Området var från början en tung ekonomisk börda med många lediga lägenheter som dock relativt omgående blev uthyrt och är numera ett välskött bostadsområde. Även i Råslätt fanns många lediga lägenheter som medförde att bolaget förändrades från ett teknik- till ett kundorienterat företag med kunden i fokus. Bolaget har haft fullt uthyrt de sista femton åren.

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa om 1990-talet från boken Vätterhem 75 hem för livet under trekvartssekel (pdf)

 

  • Ormhuset Strandängen Ceciliagatan 2-12.
  • Fagerslätt Rättarevägen 20.

 

2000-talet

En stor del av 2000-talet har präglats av offensivt underhåll och att förebygga akuta underhållsproblem. Under 2000-talet har Vätterhem lagt minst 250 kronor per kvadratmeter och år i underhåll vilket är väsentligt högre än de flesta bostadsbolag. Bovärdsorganisation införs. Internet i alla lägenheter. Individuell debitering och mätning av hushållsel för Råslätt och Öxnehaga. Konvertering från elvärme till fjärrvärme för Rålätt och Öxnehaga inleds 2007. Nyproduktion Österängen inleds. 

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa om 2000-talet från boken Vätterhem 75 hem för livet under trekvartssekel (pdf)

 

 

2010-tal

2014 börjar utvecklingen av Strandängen, en helt ny stadsdel som ska innehålla cirka 700-800 nya bostäder. 2015 blir Vätterhem kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 och nya ägardirektiv förbereds för att fastställa att vi även får uppföra andra upplåtelseformer. Bostadsbristen är alltmer påtaglig i Jönköping och bolaget står inför en ny fas med nya mål att bygga mer, synliggöra bolagets verksamhet, stärka ekonomin och förnya organisationen.

 

I slutet av 2015 görs en justering av företagslogotypen och VätterHem blir Vätterhem - hem för livet. 

 

 

 

Klicka på bilden för att läsa om 2010-tal från boken Vätterhem 75 hem för livet under trekvartssekel (pdf)

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading