• Vätterhem

Vätterhems historia i några få nedslag

Vätterhem fyller 75 år 2017. Inför detta tillfälle ska vi ta fram en jubileumsbok som skildrar bolagets framväxt och utveckling. Här följer en kortversion om hur Vätterhem valt sin egen väg och blivit ett välskött bolag som nu står inför en ny utvecklingsfas.

  • Historia - Vätterhem
  • Höghusen på Österängen.

Stiftelsen Bostadshus bildades den 23 april 1942. Ändamålet var att uppföra ersättningsbyggnader när man rev uttjänta byggnader. Första huset
byggdes i kvarteret Faust i centrala Jönköping.

Den 1 januari 1951 blir Stiftelsen en egen administration och ingår därmed inte i Jönköpings kommuns fastighetskontor. Samma år startar etapp 1 på Österängen som pågår i sex år och när bygget är klart finns här 1 900 bostäder.

  • Kärrhöksgatan och Tornfalksgatan cirka 1970.

 

1 april 1964 beslutar staden att Stiftelsen ska bygga Råslätt med cirka 2 500 bostäder. Råslättsmodellen blir en förebild för hela landet när det gäller ekonomi, planering, produktionssätt och kvalitet.

1979 ändras företagets namn från stiftelsen Bostadshus till stiftelsen VätterHem med stort H.

Den 1 januari 1990 blir VätterHem ombildat till aktiebolag och ändrar namnet till Bostads AB VätterHem – en historisk milstolpe.

1997 blir Vätterhem Miljödiplomerat och 1999 förvärvas bostadsbolaget Öxnehagahem med drygt 1 500 lägenheter. Området var från början en tung ekonomisk börda med många lediga lägenheter som dock relativt omgående blev uthyrt och är numera ett välskött bostadsområde. Även i Råslätt fanns många lediga lägenheter som med-förde att bolaget förändrades från ett teknik- till ett kundorienterat företag med kunden i fokus.  Bolaget har haft fullt uthyrt de sista femton åren.

En stor del av 2000-talet har präglats av offensivt underhåll och att förebygga akuta underhållsproblem. Under 2000-talet har Vätterhem lagt minst 250 kronor per kvadratmeter och år i underhåll vilket är väsentligt högre än de flesta bostadsbolag.

2014 börjar utvecklingen av Strandängen, en helt ny stadsdel som ska innehålla cirka 700-800 nya bostäder.

2015 blir Vätterhem kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 och nya ägardirektiv förbereds för att fastställa att vi även får uppföra andra upplåtelseformer.
Bostadsbristen är alltmer påtaglig i Jönköping och bolaget står inför en ny fas med nya mål att bygga mer, synliggöra bolagets verksamhet, stärka ekonomin och förnya organisationen. I slutet av 2015 görs en justering av företagslogotypen och Vätterhem skrivs med små bokstäver.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading