• Vätterhem

Helt nytt nära centrum

KUNGSÄNGEN

Strax öster om Jönköping alldeles intill Österängen växer nu en ny grön stadsdel fram. Byggnationen på området startade 2015 och kommer att rymma cirka 600 bostäder med olika upplåtelseformer. En mindre centrumbildning med förskola och kommersiell service planeras på området. Här bor du nära centrum eller rättare sagt två centrum för du har nästan lika nära till Jönköping som till Huskvarna.

Husfasad, illustration.

VINGPENNAN

Här planerar vi för nybyggnation av två trähus med hyresrätter på övre delen av Kungsängen.

INTRESSERAD AV ATT BO HÄR?

Bostäderna kommer att fördelas via vår ordinarie bostadskö och tilldelas enligt köpoängsprincipen. Vi rekommenderar därför att du registrerar dig i vår bostadskö och anger »Nyproduktion« som önskat sökområde. Står du redan i vår bostadskö se över din sökprofil och ange »Nyproduktion« som sökområde. 

Husgavel, illustration.

Exempelbild gavel