Meddelande ikon

Bluff-Sms

Vi har fått information om att hyresgäster har mottagit Sms där Vätterhem anges som avsändare. Sms:et innehåller en länk för att betala hyran. Vi vill klargöra att vi inte är avsändare och uppmanar dig att omedelbart radera Sms:et. Vätterhem skickar aldrig Sms där hyresgäster uppmanas att klicka på länkar.

Stäng fönster

404

Sidan finns inte

Om du klickade på en länk utifrån (från till exempel en sökmotor) kan denna länk har flyttats eller tagits bort. Detta bör då vara i ett övergående skede och vara åtgärdat inom kort.