• Vätterhem

Planering pågår

Vi bygger minst 200 nya lägenheter varje år. Både på nya markområden och genom förtätning av befintliga stadsdelar. Utgångspunkten är att variation och mångfald skapar intressanta och livskraftiga stadsdelar där du vill bo. Kanske i något av våra planerade byggprojekt?