• Vätterhem

Jönköpings skönaste läge

STRANDÄNGEN

Vätterhems nyaste stadsdel har Vättern som närmsta granne. Arkitekturprisade Ormhuset stod inflyttningsklart 2015 och i slutet av 2017 var hela etapp 1 med friköpta radhus och Kultur- och Gatuhusen inflyttade och klara. Nu tar vi ytterligare ett steg med Ängshusen och Torgkvarteret. Följ stadsdelens framfart på www.strandängen.com

 

Närheten till stadskärnans service är svår slagen. 10 minuter på cykel eller 5 minuter i bil så är du mitt i stan. Samtidigt som Vättern ger utsikt och rymd - fält, skog och ängar ramar in och skyddar. Välkommen att uppleva du också!

Strandängen Ängshusen - Vätterhem

ÄNGSHUSEN

Här planeras nybyggnation av sex hus närmst Vättern, tre av husen planeras bli hyresrätter och byggs av Vätterhem.

 

Husen är utformade efter naturen och platsen, vad som finns och det som har funnits tidigare. Det unika läget med 100 meter till Vättern gör husen till någonting alldeles extra.

 

Eftersom projektet befinner sig i planeringsskedet finns ingen information om t.ex. lägenhetsstorlekar, planlösningar och priser i dagsläget. Vi uppdaterar projektet successivt med ny information. 

 

 

INTRESSERAD AV ATT BO HÄR?

Bostäderna kommer att fördelas via vår ordinarie bostadskö och tilldelas enligt köpoängsprincipen. Vi rekommenderar därför att du registrerar dig i vår bostadskö och anger »Nyproduktion« som önskat sökområde.

 

Står du redan i vår bostadskö se över din sökprofil och ange »Nyproduktion« som sökområde. 

Strandängen Ängshusen - Vätterhem

Exempelbild kök

Strandängen Ängshusen - Vätterhem

Exempelbild badrum

Strandängen Ängshusen - Vätterhem

Exempelbild Ängshusen