• Vätterhem

Vätterhems inkomstkrav

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Den sökande måste kunna styrka en månadsinkomst efter skatt motsvarande minst två månadshyror om hyran är lägre än 10 000 kr. Överstiger månadshyran 10 000 kr ska den sökandes inkomst efter skatt vara minst 10 000 kr högre än hyran..

Följande inkomster är godkända hos Vätterhem:

  • lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
  • a-kassa
  • pension
  • CSN-lånskattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (t.ex. aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)
  • bostadsbidrag, bostadstillägg
  • försörjningsstöd som är styrkt av Jönköpings kommun
  • inkomst från kapital (det totala tillgängliga kapitalet ska motsvara minst tre årshyror för den aktuella bostaden och ska finnas på ett svenskt bankkonto)
  • etableringsersättning

Om en hyresgäst söker en lägenhet där hyran är minst 50 procent högre än den nuvarande hyran kommer Vätterhem att genomföra en inkomstprövning vilket innebär att kunden ska uppvisa anställningsavtal samt de sex senaste lönespecifikationerna. För övriga inkomsttyper ska kunden visa intyg.

Om en hyresgäst söker en lägenhet där hyran är minst 100 procent högre än den nuvarande hyran kommer Vätterhem att genomföra en kreditprövning vilket innebär en inkomstprövning enligt ovan, samt en kontroll mot Skatteverket. Hyresgästen får vid kreditupplysning inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar.

Intyg och kompletteringar i samband med inkomstprövning måste vara Vätterhem till handa senast inom en arbetsdag från att förfrågan ställts. Intygen ska kunden ladda upp på Mina Sidor senast vid erbjudandets sista svarsdatum. Om handlingarna inte kommer in i rätt tid förbehåller sig Vätterhem rätten att gå vidare med en annan sökande. Uppladdade intyg rensas automatiskt efter 90 dagar.

I det fall kundens inkomst består av försörjningsstöd följer Vätterhem försörjningsstödets riktlinjer för högsta boendekostnad.

Om två personer söker en lägenhet tillsammans genomför Vätterhem en inkomstprövning på den sammanlagda inkomsten. Vi tillämpar inte borgensåtaganden.

Skulle förvärvsfrekvensen för något av Vätterhems bostadsområden hamna lägre än 53 procent förbehåller vi oss rätten att enbart godkänna förvärvsinkomst och pension för att ingå lägenhetsavtal i det berörda området. Detta gäller fram tills förvärvsfrekvensen åter uppfyller integrationsmålet om 51 procent.