• Vätterhem

Uppsägning av lägenhet

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Den lagstadgade uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader och räknas alltid från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.

Uppsägningar ska vara Vätterhem till handa senast den sista dagen i månaden. Infaller den sista en helgdag gäller den första vardagen därefter.

Har hyresgästen uppgett att denne önskar att hyra ut lägenheten tidigare än tre månader kan detta önskemål inte ändras efter det att Vätterhem har inlett uthyrningsprocessen.